Besucherzaehler
Sportfëscherveräin Kirchbierg
© Sportfëscherveräin Kirchbierg / Redaktion: Romain PICARD / Fotograf: Erny SCHWEITZER / Webmaster: René NEUMANN
Aktuelle Nachrichten
Präsident ff: THINNES Mike billyboo75cloud.com Schriftführer: CONRADY Pit pitfish@gmail.com Kassierer: SCHMITT Fernand f.schmitt1968@gmail.com GSM: (+352) 621 293 587 Beisitzende: SCHONKERT Steve sschonkert@gmail.com STEFFEN Mike STRANEN Roger WEBER Marc FLPS Trainer: WAGNER Ernest 2018 - 2022 Kassenrevisoren: MEIS Fränk GRUEN John FLPS Delegierter 2019: MERTEN Pierrot
Section de Compétition Vorstand 2019
Kontaktadresse: Schmitt Fernand GSM: (+352) 621 293 587
Daten und Strecken für die Nationale Meisterschaft der 1.+ 2. Division 2019 Anmeldeformular zur nationalen Meisterschaft 2019 Reglement zur Abhaltung der Nat. Meisterschaft vom 07.12.2017 2018 Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves internationales des Nations „Nations, Clubs, féminimes, jeunes (U15, U20, U25), masters et vétérans 2018-10-07 Endklassement der Nationalen Meisterschaft 2018-08-05 Concours Section de Compétition 2019-06-29 EM Klassement nach Dg. 1 aus Portglenone (GBR) 2019-04-27 Klassement der Nationalen Meisterschaft nach Dg. 3 2019-06-30 EM Endklassement nach Dg. 2 aus Portglenone (GBR) Berichte der Section de Compétition 2018-10-20 Freundschaftsangeln Luxemburg-Saarland 2018-10-10 Bericht vun der WM an Portugal 2018-10.07 Durchgang 6 der Nationalen Meisterschaft 2018-10-06 Durchgang 5 der Nationalen Meisterschaft 2018-09-08 Bericht vum 1. Duerchgang vun der WM 2018-09-07 Bericht vum 5. Trainingsdag 2018-09-06 Bericht vum 4. Trainingsdag 2018-09-05 Bericht vum 3. Trainingsdag 2018-09-04 Bericht vum 2. Trainingsdag 2018-09-03 Bericht vum 1. Trainingsdag 2018-09-05 Einleitungsbericht vun der WM 2018-04-30 Nat. Meisterschaft Dg. 3+4 „um Plan de Creutzwald“ 2019-02-01 Bericht vun der Generalversammlung EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) Bericht 1 von Steve Schonkert vom 23.06.2019 EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) Bericht 2 von Steve Schonkert vom 24.06.2019 EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) Bericht 3 von Steve Schonkert vom 25.06.2019 2019-06-23 Bericht 1 von der WM aus Portglenone (Nordirand) 2019-06-24 Bericht 2 von der WM aus Portglenone (Nordirand) 2019-06-25 Bericht 3 von der WM aus Portglenone (Nordirand) EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) Bericht 4 von Steve Schonkert vom 26.06.2019 2019-06-26 Bericht 4 von der WM aus Portglenone (Nordirand) EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) Bericht 5 von Steve Schonkert vom 27.06.2019 2019-06-27 Bericht 5 von der WM aus Portglenone (Nordirand) KLASSEMENT von Dg. 1 vom 29.06.2019 EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) Bericht 6 von Steve Schonkert vom 29.06.2019 2019-06-29 Bericht 6 von der WM aus Portglenone (Nordirand) 2019-03-23 Die 24 Angler der 1. Division 2019-04-27 Creutzwald 2. Durchgang, Nationale Meisterschaft ENDKLASSEMENTnach Dg. 2 vom 30.06.2019 EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) Abschlussbericht vom 01.07.2019 der EM Senioren aus Portglenone (Nordirland) 2019-06-27  Abschlussbericht von der WM aus Portglenone Programm Meisterschaft 2019    Strecke in Remich Durchgänge 5 + 6 am 05/06. Oktober Section de Compétition 67 Avenue J.-F. Kennedy L-9053 Ettelbruck tél. : (+352) 81 71 31 E-Mail: azp@pt.lu 219bis route de Luxembourg L-3254 Bettembourg tél.: (+352) 52 22 32 E-mail: info@fishingworld.lu Bettemboug